Zapytanie ofertowe – Wynajem samochodu

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy działania w ramach projektu pt. PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP 03.03.01-12-0121/16-00

Klaster LifeScience Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajem samochodu typu kombi w dniach 16-19 maja 2017 roku.


Miejsce i termin realizacji zamówienia:

  • Miejsce odbioru: Kraków – 16 maja 2017r. ok. godz. 12:00;
  • Miejsce oddania: Kraków – 19 maja 2017r. również do godz. 12:00;
  • Termin: 16.05.2017r. – 19.05.2017r.;

Sposób wyboru i kryteria oceny oferty:

Oferty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

  • cena za wynajem wraz ze zniesieniem udziału własnego w szkodzie.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę prosimy kierować na adres fundacja@lifescience.pl. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi firmami.

Termin składania ofert:

Czwartek, 4 Maja 2017


Realizującym zadanie jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Osoba upoważniona do kontaktów:

Beata Gawin, Specjalista ds. Organizacji

T: +48 12 2974605; F: +48 12 2964646; E: bgawin@lifescience.pl