Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych on-line wraz z imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Szkolenie dedykowane dla grup:

  • pracownicy administracyjno biurowi,
  • pracownicy IT,
  • inne osoby wykonujące prace o charakterze administracyjno-biurowym.

 

Czas trwania 2 godz.

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Cel szkolenia

Okresowe szkolenie BHP jest adresowane do pracowników administracyjno-biurowych. Zawarte w nim materiały poruszają zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy oraz sposobami organizacji systemu bezpieczeństwa w firmie.

Zawartość szkolenia

  • Wstęp
  • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
  • Organizacja stanowisk pracy
  • Metody ochrony przed zagrożeniami dla życia i zdrowia
  • Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożenia
  • Prawo pracy
  • Test końcowy

 

[iconbox_top icon=”PDF_Documents.png”]

Cennik szkoleń e-learning
Wymagania sprzętowe