Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych wraz z imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Szkolenie dedykowane dla grup:

 • projektanci,
 • konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • technolodzy,
 • organizatorzy produkcji,
 • inne pokrewne.

 

Czas trwania 2 godz.

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych

Cel szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników na stanowiskach inżynieryjnych oraz technicznych. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy projektantów, konstruktorów i technologów.

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Regulacje prawne z zakresu BHP
 • Odpowiedzialność związana z wykonywanym zawodem
 • Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy
 • Wymagania BHP oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
 • System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami BHP
 • Zagrożenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia – metody identyfikacji i oceny ryzyka
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami BHP
 • Nowoczesne rozwiązania wpływające na poprawę warunków BHP
 • Urządzenia zabezpieczające
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Zasady postępowania w razie wypadku
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Test końcowy

 

[iconbox_top icon=”PDF_Documents.png”]

Cennik szkoleń e-learning
Wymagania sprzętowe