Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców oraz kadry kierowniczej

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców oraz kadry kierowniczej wraz z imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Szkolenie dedykowane dla grup:

 • pracodawcy (w tym pracodawcy, którzy sami chcą prowadzić szkolenia wstępne dla pracowników),
 • kierownicy,
 • mistrzowie,
 • brygadziści.

 

Czas trwania 2 godz.

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców oraz kadry kierowniczej

Cel szkolenia

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej. Szkolenie zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

Zawartość szkolenia

 • Wstęp
 • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń
 • Organizacja stanowisk pracy biurowej
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP
 • Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożenia
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska
 • Test końcowy