Efektywna komunikacja

Właściwa, obustronna i efektywna komunikacja to klucz do sukcesu. Kurs efektywnej komunikacji poprzez zaprezentowanie metod skutecznej wymiany informacji, usprawnia działania wewnątrz firmy, ułatwia kooperację z partnerami i klientami, a tym samym wpływa na pozytywne relacje między ludźmi. Szkolenie przedstawia najczęściej pojawiające się problemy w porozumiewaniu się pomiędzy pracownikami, jednocześnie wyróżniając możliwości rozwiązywania pojawiających się trudności i problemów.

 

Czas trwania 3,7 godz. (106 ekranów)

Efektywna komunikacja

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z problemami, które stają na drodze efektywnej komunikacji i omówienie technik, ułatwiających porozumiewanie się z innymi, z uwzględnieniem sytuacji konfliktowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • Pozna techniki i metody efektywnej komunikacji w relacjach zawodowych i osobistych
 • Dowie się jak odczytywać i interpretować komunikaty niewerbalne
 • Zdiagnozuje indywidualny styl komunikowania się
 • Wyeliminuje najczęściej popełniane błędy komunikacyjne
 • Przejdzie trening umiejętności dobrej komunikacji na co dzień i w sytuacji kryzysowej czy konflikcie
 • Zdobędzie umiejętności przekonywania innych

Zawartość szkolenia

 1. Istota i style komunikacji
 2. Bariery komunikacyjne
 3. Język ciała
 4. Mimika i emocje
 5. Skuteczny nadawca i odbiorca
 6. Techniki skutecznej komunikacji
 7. Trudny partner – trudna komunikacja
 8. Komunikacja w konflikcie
 9. Wywieranie wpływu i manipulacja