Ochrona danych osobowych

Dla wszystkich instytucji, które zajmują się gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych, przygotowano szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa, aktów prawnych, praw osób, których dane dotyczą, oraz uprawnień Generalnego Inspektora Ochrona Danych Osobowych. Kurs zawiera przydatne przykłady sytuacji, z którymi osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych mogą spotkać się na co dzień. Interaktywne formy nauczania zachęcają do odbycia kursu i ułatwiają zapamiętywanie istotnych informacji.

 

Czas trwania 2 godz. (44 ekrany)

Ochrona danych osobowych

Cele szkolenia

Szkolenie Ochrona Danych Osobowych ma na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi przepisami dotyczącymi przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Dzięki zawartej w szkoleniu wiedzy, jego uczestnicy poznają swoje obowiązki, prawa osób, których dane gromadzą, oraz sankcje grożące za naruszenie obowiązujących przepisów.

Zawartość szkolenia

  1. Podstawowe pojęcia
  2. Przetwarzanie danych osobowych: kluczowe zasady
  3. Prawa osoby, której dane dotyczą
  4. Zabezpieczenie danych
  5. Rejestracja zbiorów danych i uprawnienia GIODO
  6. Przekazywanie DO za granicę oraz odpowiedzialność karna