Pierwsza pomoc

Szkolenie kierowane do każdej grupy pracowników organizacji, a także osób indywidualnych chcących dobrze opanować zasady udzielania pierwszej pomocy i/lub poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Potrzeba udzielenia pierwszej pomocy może zaistnieć wszędzie: w domu, na drodze, w pracy. Umiejętność udzielenia pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia daje dużą szansę na przeżycie osobie poszkodowanej. Stworzyliśmy szkolenie e-learning “Pierwsza pomoc”, które w atrakcyjnej i przystępnej formie umożliwia zapoznanie się z tym ważnym zagadnieniem.

 

Czas trwania 2 godz. (62 ekrany)

Pierwsza pomoc

Cele szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu. Uczestnik szkolenia pozna aspekty psychologiczne i prawne udzielania pierwszej pomocy, schemat postępowania w przypadkach zagrożeń, jak udzielać pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia oraz jak zadbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego.

Zawartość szkolenia

 1. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy
 2. Odpowiedzialność karna
 3. Skuteczna pomoc ofiarom wypadku
 4. Przemieszczanie poszkodowanych
 5. Podstawowe czynności ratujące życie
 6. Jak postępować z poszkodowanym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia
 7. ABC udzielania pierwszej pomocy
 8. Pozycja boczna ustalona
 9. Ochrona kręgosłupa
 10. Zablokowane drogi oddechowe. Resuscytacja
 11. Pomoc przy krwotoku, zranieniach, amputacji i wstrząsie
 12. Pomoc przy uszkodzeniach kości i stawów
 13. Pomoc przy zatruciach
 14. Pomoc przy oparzeniach i odmrożeniach
 15. Pomoc przy zadławieniach