Rozwiązywanie konfliktów

Kurs prezentuje najczęściej pojawiające się rodzaje konfliktów oraz omawia efektywne sposoby ich rozwiązywania. Szkolenie pomaga w zrozumieniu zachowania drugiej strony w trakcie konfliktu i analizie własnych reakcji. Umiejętności te umożliwiają szybkie rozwiązanie problemu i wprowadzenie koniecznych zmian, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kolejnych nieporozumień. Szkolenie “Rozwiązywanie konfliktów” zostało przygotowane z myślą o osobach zajmujących stanowiska niższego szczebla, które są narażone na powstawanie sytuacji konfliktowych.

 

Czas trwania 2 godz. (62 ekrany)

Rozwiązywanie konfliktów

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom, że każdy konflikt jest możliwy do rozwiązania oraz przekazanie im wiedzy i wykształcenie umiejętności, niezbędnych do osiągnięcia tego celu. W trakcie opracowywania zawartości szkolenia szczególny nacisk został położony na praktyczny wymiar zagadnienia, czemu podporządkowana jest treść merytoryczna, pojawiająca się w szkoleniu.

Zawartość szkolenia

  1. O konflikcie inaczej…
  2. Przyczyny i źródła konfliktów w pracy
  3. Klasyfikacja konfliktów
  4. Zachowania w sytuacji konfliktu
  5. Style i sposoby rozwiązywania konfliktów
  6. Asertywność jako metoda zapobiegania konfliktom
  7. Negocjacje w konflikcie
  8. Interwencja w konflikcie
  9. Zarządzanie w konflikcie