Inkubator innowacji Społecznych Wielkich Jutra: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Usługi opiekuńcze

Zgłoś pomysł na innowację społeczną, zyskaj szerokie wsparcie doradcze i zdobądź grant! Zostań innowatorem społecznym!

Zapraszamy do udziału w Projekcie: „Inkubator innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych).

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych), wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest wsparcie procesu inkubacji 45 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu całej Polski, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 12.2018 r.

Grupą docelową Projektu są odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań, tj. osoby zależne wraz z opiekunami, w szczególności: opiekunowie osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego oraz opiekunowie osób starszych.

Grantobiorcą (innowatorem społecznym) może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych.

  • Pomysły mogą zgłaszać dowolne podmioty, osoby indywidualne lub grupy osób.
  • Pomysłodawca może składać dowolną ilość wniosków (pomysłów).
  • Organizator konkursu zapewnia wsparcie merytoryczne i organizacyjne, pomoc we wdrożeniu pomysłu na szeroką skalę.
  • Prosty formularz elektroniczny do zgłaszania pomysłów.
  • Brak wkładu własnego.
  • Minimum formalności.
  • Bezzwrotny grant w wysokości do 50 000,00 zł.

Termin naboru: od 10.10.2017 r. do 30.11.2017 r.

Więcej informacji na stronie projektu: www.inkubatorwielkichjutra.pl.