Porozumienie o współpracy małopolskich powiatów z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie

W dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca br. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa (al. 29 Listopada54) nastąpiło podpisanie porozumień o współpracy między Oddziałem Małopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz starostami i dyrektorami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Celem porozumienia ma być stworzenie warunków dla połączenia teorii projektowania i zagospodarowania przestrzeni ze szczególnymi, praktycznymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami oraz z uwzględnieniem lokalnych problemów przestrzennych.

W ramach porozumienia strony mają dzielić się doświadczeniami oraz poglądami na temat lokalnych problemów przestrzennych, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne m.in. rozwiązań architektonicznych, ideii przełamywania barier w stosunku do osób niepełnosprawnych, upowszechniania informacji na temat potrzeb osób niepełnosprawnych wśród studentów, dostosowywania terenów zielonych na terenie województwa małopolskiego pod kątem terapeutycznym.

Do realizacji treści porozumienia upoważnieni są: ze strony PFRON – Marta Mordarska Dyrektor Oddziału Małopolskiego, ze strony Uniwersytetu – prof. dr hab. Stanisław Mazur Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, starości oraz dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Powiaty, które przystępują do porozumienia (w kolejności alfabetycznej):
Gmina Miejska Kraków, Powiat Bocheński, Powiat Brzeski, Powiat Dąbrowski, Powiat Gorlicki, Powiat Krakowski, Powiat Limanowski, Powiat Miechowski, Powiat Nowosądecki, Powiat Nowotarski, Powiat Oświęcimski, Powiat Proszowicki, Powiat Suski, Powiat Tarnowski, Powiat Tatrzański, Powiat Wadowicki, Powiat Wielicki.

UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Biuro Promocji i Informacji
Izabella Majewska

Herb UR