Trwa IV edycja konkursu Kraków Business Starter

Trwa IV edycja konkursu Kraków Business Starter

Pragniemy przypomnieć, iż trwa IV edycja konkursu Kraków Business Starter, a I etap konkursu, czyli rekrutacja powoli dobiega końca. To ostatni moment na aplikację.

Formularz zgłoszeniowy można wypełniać do 7 kwietnia 2017 r.

Kraków Business Starter (KBS) to program skierowany głównie do młodych osób, które mają pomysł na firmę. Konkurs daje szansę na bezpłatne rozpoczęcie biznesu w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości (AIP), pod okiem specjalistów oraz rozwoju swoich kompetencji i umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Konkurs składa się z 4 etapów. Finalnie najlepsze projekty otrzymają nagrody w wysokości do 10 000 zł. każdy. Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli AIP oraz Mecenasa działań AIP firmy UBS.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz on-line, w którym należy umieścić m.in. dane osobowe, informacje o wykształceniu, profilu działalności firmy wraz z opisem pomysłu biznesowego. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej www.krakowbusinessstarter.pl. Najbardziej punktowane przez organizatorów będą: innowacyjność pomysłu, strategia rozwoju start-upu oraz rzeczywista możliwość wdrożenia pomysłu w życie. Pierwszy etap rekrutacji już trwa, a zgłoszenia przyjmowane są do 7 kwietnia 2017 r.

Projekt realizowany jest przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Mecenasa działań AIP firmę UBS.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie: www.krakowbusinessstarter.pl