VI edycja programu Diamentowy Grant – wyniki konkursu

Diamentowy grant

Blisko 16 mln zł trafi do młodych naukowców, którzy zostali laureatami VI konkursu Diamentowy Grant. W kolejnej edycji organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu środki na badania otrzymało 83 studentów z całej Polski.

W ramach VI edycji programu Diamentowy Grant, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prestiżowe 9 miejsce zajął magistrant Działu Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt Pan Przemysław Podstawski, wykonujący swoje badania pod opieką dr inż. Katarzyny Ropki-Molik oraz dr inż. Wojciecha Witarskiego. Corocznie przyznawane Diamentowe Granty umożliwiają finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. Zarówno projekt pt. „Analiza profilu ekspresji genów w keratynocytach końskich, transfekowanych wektorami ekspresyjnymi dla białek wirusowych E4 oraz E7, z użyciem technik sekwencjonowania następnej generacji w powiązaniu z analizą wybranych zmian czynnościowych komórki” jak i sylwetka magistranta nie budziły wątpliwości i projekt otrzymał wysoką ocenę merytoryczną oraz finansowanie w wysokości 220 000 złotych.

Szczegółową informację o wynikach konkursu Diamentowy Grant można znaleźć na stronie internetowej MNiSW. Jak informuje MNiSW w ramach VI edycji Diamentowego Grantu złożone zostało 214 wniosków. Przy 83 finansowanych projektach daje to współczynnik sukcesu na poziomie 38,78%.

Diamentowy grant