Zmierzmy kreatywny puls Krakowa!

Kreatywny puls Krakowa

Indeks Miast Kreatywnych to autorskie narzędzie mierzenia kreatywności dużych ośrodków, opracowane przez Charlesa Landry’ego i Jonathana Hyamsa, brytyjskich specjalistów w zakresie urbanistyki. Indeks pomaga miastom ocenić obecną sytuację, zidentyfikować najważniejsze trendy i zjawiska w zakresie kultury i kreatywności i biznesu, wpływające na obecny kształt miasta. Metodę tę zastosowano już do oceny potencjału kreatywnego 20 miast, do których w tym roku dołącza Kraków!

Bardzo ważnym elementem badania jest internetowa ankieta skierowana do przedstawicieli sektora kreatywnego oraz mieszkańców. Pod tym linkiem znajdują się dwie wersje ankiety: „szybka” oraz „pełna”. Wypełnienie krótszej potrwa 15 minut, natomiast wersja pełna wymaga poświęcenia półgodziny. Aby rozpocząć ankietę wystarczy jedynie w górnym prawnym rogu wybrać język, kliknąć na miasto „Kraków” i wprowadzić swój adres mailowy.

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia obu kwestionariuszy (pytania obu wersji nie pokrywają się)! Kilka poświęconych minut znacząco przyczyni się do uzyskania miarodajnego wyniku badania. Bardzo zależy nam na pozyskaniu opinii reprezentantów sektora kreatywnego, gdyż Państwa głos jest szczególnie ważny w ocenie słabych i mocnych stron obecnej sytuacji w Krakowie. Dzięki Indeksowi miasto będzie mogło jeszcze lepiej się rozwijać, wspierać inspirujące inicjatywy, a przede wszystkim nieustannie doskonalić i ulepszać własne działania. Badania koordynowane będą przez Urząd Miasta Krakowa oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Pod tym linkiem znajduje się również dostęp do wydarzenia na FB.