Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej

Komórki macierzyste

Znamienici wykładowcy, najnowsze zagadnienia z zakresu ortobiologii oraz wykorzystania komórek macierzystych w medycynie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej”. Konferencja odbędzie się w dniu 8 grudnia (piątek) w Life Science Parku. Konferencja w szczególności skierowana jest do osób zajmujących się rozwojem terapii bazujących na komórkach macierzystych oraz ich implementacją do praktyki klinicznej.

Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się na stronie organizatora.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana rejestracja na: konferencje@jci.pl

O udziale w konferencji decyduje mail potwierdzający od Organizatora.

W programie przewidziane są następujące wykłady:

  • Komórki macierzyste i ich pochodne – możliwości zastosowań w regeneracji tkanek
  • Wytwarzanie produktu ATMP na potrzeby badań klinicznych. Doświadczenia własne.
  • Innowacyjne terapie w reumatologii
  • Najnowsze metody leczenia chorób reumatycznych u dzieci wykraczające poza dotychczasową praktykę
  • Wyniki leczenia urazów rdzenia na przykładzie własnych doświadczeń
  • Terapia komórkami macierzystymi w urazach rdzenia
  • Skuteczność ortobiologii w leczeniu choroby zwyrodnieniowej
  • Produkty lecznicze terapii zaawansowanej w rekonstrukcji ubytków tkanek miękkich
  • Wykorzystanie komórek macierzystych i innych preparatów krwiopochodnych w dziedzinie ortobiologii

Szczegółowy program konferencji w załączniku.

Zapraszamy!