Konferencja Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego | 19 października 2017

Zaproszenie na konferencję pt. Krajowa strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

Konferencja Instytutu Zootechniki

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na konferencję pt.: Wdrażanie Krajowej Strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich: osiągnięcia i wyzwania, która odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. w Sali Konferencyjnej Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, ul. Krakowska 1.

Konferencja ma charakter techniczny i ma na celu podsumowanie efektów i wymianę dotychczasowych doświadczeń w zakresie wdrażania „Krajowej Strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich” i „Planu Działań do Krajowej Strategii”.

Celem spotkania jest przybliżenie zebranych informacji oraz wymiana poglądów w ramach paneli dyskusyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe działania i inicjatywy podejmowane na rzecz zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, wpisujące się w zakres wdrażania Krajowej Strategii.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 10 września br., mailowo na adres: marta.pasternak@izoo.krakow.pl lub agnieszka.chelminska@izoo.krakow.pl.

W razie pytań związanych z konferencją prosimy kontaktować się z dr inż. Agnieszką Chełmińską, tel. +48 666 081 268.


Program konferencji

 • 10.00 – 10.15 – Otwarcie konferencji – Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB
 • 10.15 – 10.35 – Krajowa Strategia Zrównoważonego Użytkowania i Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich, jako element wdrażania Światowego Planu Działań (E. Martyniuk)
 • 10.35 – 10.50 – Efekty wdrażania Krajowej Strategii w świetle wyników ankietowania (A. Chełmińska)
 • 10.50 – 11.00 – Pytania i dyskusja
 • Część I. Mechanizmy współpracy dotyczące gromadzenia i transferu informacji o zasobach genetycznych zwierząt gospodarskich

 • 11.00 – 11.10 – • Europejska baza danych zwierząt gospodarskich EFABIS (G. Polak)
 • 11.10 – 11.20 – • Baza danych dotycząca zwierząt gospodarskich (przedstawiciel ARiMR)
 • 11.20 – 11.30 – • Bazy danych związków hodowców, na przykładzie bydła mlecznego (przedstawiciel PFHBiPM)
 • 11.30 – 12.00 – Panel dyskusyjny z udziałem trzech prelegentów
 • 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa
 • Część II. Programy ochrony zasobów genetycznych zwierząt

 • 12.30 – 14.45 – • Realizacja programów ochrony: trudności, problemy i sukcesy (J. Krupiński)
 • 12.45 – 13.00 – • Rola doradców w realizacji działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i Strategii (przedstawiciel CDR)
 • 13.00 – 13.30 – Panel dyskusyjny z udziałem dwóch prelegentów oraz przedstawicieli ARiMR i organizacji prowadzących księgi hodowlane
 • Część III. Kształtowanie świadomości społecznej, edukacja, promocja i popularyzacja użytkowania ras rodzimych poprzez ich produkty i usługi środowiskowe

 • 13.30 – 13.45 – • Produkty tradycyjne i regionalne (przedstawiciel MRiRW)
 • 13.45 – 13.55 – • Wdrażanie Krajowej Strategii w pracach ODR w Wielkopolsce (przedstawiciel ODR woj. wielkopolskiego)
 • 13.55 – 14.05 – • Wdrażanie Krajowej Strategii w pracach ODR na Mazowszu (przedstawiciel ODR woj. mazowieckiego)
 • 14.05 – 14.15 – • Działania UM woj. śląskiego na rzecz wdrażania Krajowej Strategii (przedstawiciel UM woj. śląskiego)
 • 14.15 – 14.25 – • Rasy rodzime w czynnej ochronie przyrody (przedstawiciel MŚ)
 • 14.25 – 14.35 – • Działania UM woj. podkarpackiego na rzecz wdrażania Krajowej Strategii (przedstawiciel UM woj. podkarpackiego)
 • 14.35 – 15.10 – Panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów oraz przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych
 • 15.10 – 15.25 – Podsumowanie obrad i wnioski
 • 15.25 – 16.15 – Obiad.

Serdecznie zapraszamy!