Konferencja pt. Rasy rodzime gwarantem produktów wysokiej jakości

Rasy rodzime

Instytut Zootechniki PIB – lider projektu: Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju wraz z partnerami konsorcjum zaprasza na konferencję pt. „Rasy rodzime gwarantem produktów wysokiej jakości”, która odbędzie się dnia 1 grudnia 2017 r. podczas Centralnych Targów Rolniczych na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy.

PROGRAM SPOTKANIA

  • 11.00-11.15 – Powitanie gości i prezentacja założeń projektu.
  • 11.15-11.45 – Wykład pt. Mleko ras lokalnych jako cenny surowiec do produkcji markowych produktów regionalnych, prof. dr hab. Joanna Bar/owska, UP Lublin.
  • 11.45-12.15 – Wykład pt. Jakość mięsnych produktów tradycyjnych z surowców ras rodzimych, prof. dr hab. Władysław Migdał, UR Kraków.
  • 12.15-12.45 – Wykład pt. Certyfikacja jakości surowców i produktów pochodzących od ras rodzimych, prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, IZ PIB Balice.
  • 12.45-13.45 – Dyskusja „okrągłego stołu” z udziałem hodowców, producentów, pracowników związków hodowców i pracowników nauki.
  • 13.45 – Degustacja produktów z ras rodzimych.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 22.11.2017 r. telefonicznie 666 081 170 lub emailowo: krzysztof.paleczny@izoo.krakow.pl.