Międzynarodowa Konferencja na temat Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

Międzynarodowa Konferencja na temat Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na jubileuszową konferencję „International Conference on Catalysis and Surface Chemistry” obejmującą także „50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne”.

Organizowana konferencja upamiętnia zarówno 50-lecie utworzenia Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, jak również 50 lat dorocznych Ogólnopolskich Kolokwiów Katalitycznych.

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 18-23 marca 2018 r. W programie konferencji zostaną ujęte nie tylko zagadnienia dotyczące rozmaitych aspektów katalizy, ale także tematy związane z fizykochemią powierzchni oraz z układami koloidalnymi.

Obecność na jubileuszowej konferencji potwierdziło dotychczas blisko trzydziestu wybitnych uczonych z kraju i zagranicy, którzy w ramach swoich wykładów plenarnych przedstawią aktualne i perspektywiczne zagadnienia z dziedziny katalizy, fizykochemii powierzchni oraz ich zastosowań.

Program „International Conference on Catalysis and Surface Chemistry” i „50-tego Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego” będzie obejmował: 27 wykładów plenarnych, 32 prezentacje ustne (15 minutowe), 26 krótkich prezentacji ustnych (7 minutowych) oraz dwie sesje posterowe.

  Wykłady plenarne:

 1. Gabriele Centi (Italy)
 2. Vicente Cortés Corberán (Spain)
 3. Jerzy Datka (Polska)
 4. Imre Dekany (Hungary)
 5. Juan Miguel Feliu Martinez (Spain)
 6. Hans Joachim Freund (Germany)
 7. Jeremy Harvey (Belgium)
 8. Michael Hunger (Germany)
 9. Władysław Janusz (Polska)
 10. Paweł J. Kulesza (Polska)
 11. Johannes A. Lercher (Germany, USA)
 12. Elena Mileva (Bulgary)
 13. Reinhard Miller (Germany)
 14. Svetlana Mintova (France)
 15. Maria Nowakowska (Polska)
 16. Leonardo Palmisano (Italy)
 17. Arunas Ramanavicius (Lithuania)
 18. Joachim Sauer (Germany)
 19. Robert Schlögl (Germany)
 20. Christian Simon (Switzerland)
 21. Grażyna Stochel (Polska)
 22. Jose Luis Toca-Herrera (Austria)
 23. Kohei Uosaki (Japan)
 24. Bert Weckhuysen (The Netherlands)
 25. Kazimiera Wilk (Polska)
 26. Karen Wilson (UK)
 27. Maria Ziółek (Polska).

Mamy nadzieję, że program jubileuszowej konferencji o szerokim profilu okaże się dla Państwa interesujący. Wszystkim uczestnikom konferencji życzymy owocnych obrad i inspirującego pobytu w Krakowie.

Po więcej informacji o konferencji zapraszamy na stronę organizatora: www.ik-pan.krakow.pl/ICCSC2018.