Seminarium: Patent na dobry początek!

Patent

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Patent na dobry początek” organizowane przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wydarzenie odbędzie się 21 listopada 2014 roku w Krakowie.

Podczas seminarium będziecie mieli szansę zapoznać się z szeroką problematyką ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. W programie spotkania między innymi:

  • Strategie ochrony własności intelektualnej oraz praw autorskich
  • Ochrona prawnoautorska – podstawowe zasady i instytucje
  • Procedury uzyskania praw wyłącznych
  • Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie
  • Źródła informacji patentowej i jej znaczenie w działalności przedsiębiorcy

Seminarium „Patent na dobry początek” będzie prowadzone na zasadzie panelu dyskusyjnego. Zaproszeni eksperci poruszą wszelkie kwestie wzbudzające największe wątpliwości.

Czas: 21 listopada 2014, godz. 10:00 – 16:00

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
przy ul. Racławickiej 56 (VII piętro – sala sesyjna)

Rejestracja: Elektroniczny formularz dostępny na stronach internetowych:

  • www.imalopolska.eu
  • www.malopolska.pl/Obywatel/Strony/SeminariumPatent.aspx

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Patent