Lean Management – Sprawne zarządzanie przez efektywne procesy

Lean Management - Szkolenie

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu organizowanym przez Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. pod hasłem Lean Management – „Sprawne zarządzanie przez efektywne procesy”, które odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w godz. 9:30 – 16:00 w siedzibie Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego S.A., ul. Łukasiewicza 39, Płock

Celem szkolenia jest zapoznanie jej uczestników ze strategicznym podejściem do Lean Management jako metodyką wdrażania zmian, która pozwala budować przewagę konkurencyjną w oparciu o proces ciągłego doskonalenia.

W ramach programu zostaną przedstawione praktyczne uwarunkowania skutecznego zarządzania firmą w oparciu o kolejne etapy STRATEGII LEAN obejmujące:

  1. KONTEKST BIZNESOWY – wyznaczenie celów strategicznych opartych na zweryfikowanych oczekiwaniach klientów (wartości dodanej oferowanej klientom, tzw. Value Proposition);
  2. KONSENSUS – uzyskanie porozumienia wśród członków kadry zarządzającej i pracowników co do aktualnego poziomu efektywności stosowanych procesów operacyjnych;
  3. KIERUNKI ROZWOJU – określenie głównych kierunków działania firmy;
  4. WDROŻENIE ZMIAN – Skuteczne wdrożenie zmian w celu realizacji wyznaczonych celów strategicznych i pełnego wykorzystania potencjału firmy.

Prezentowana metodyka jest efektem wieloletnich doświadczeń prelegentów, którzy na co dzień profesjonalnie zajmują się podnoszeniem efektywności procesów operacyjnych firm z różnych branż przy wykorzystaniu narzędzi Lean Management, zmianą kultury organizacyjnej przedsiębiorstw oraz angażowaniem pracowników w proces ciągłego doskonalenia i realizację celów strategicznych firm.

Cena za udział w szkoleniu – 250 zł./osoba

Zapisy pod adresem e-mail: kalina.niemirowska@pppt.pl lub pod nr tel. 502 748 399 do dnia 29 listopada 2017 r.