17. Europejski Kongres Biotechnologii – Kraków 2016!

329

W dniach 3-6 lipca 2016 roku w Krakowie odbędzie się 17. Europejski Kongres Biotechnologii (ECB2016). To najważniejsze wydarzenie w branży life science!

Europejski Kongres Biotechnologii organizowany jest co dwa lata przez Europejską Federację Biotechnologii i stanowi spotkanie nauki, liderów biznesu, inwestorów, wystawców oraz otoczenia politycznego. Przewiduje się, że w 17 edycji ECB weźmie udział ponad 1000 uczestników. Program Kongresu będzie obejmował 25 sympozjów, 200 mniejszych paneli. Zostaną w nim ujęte wszystkie dziedziny biotechnologii. Kongresowi będzie towarzyszyć wystawa oraz sesje posterowe.

Oferta specjalna dla polskich uczestników i wystawców!

Ponieważ organizowany co dwa lata w Krakowie Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH został wydarzeniem partnerskim ECB2016, polskim uczestnikom oraz firmom z branży life science ofeowane jest stypendium, które pozwoli pokryć część kosztów uczestnictwa. Dzięki temu specjalne stawki udziału w programie oraz wystawie towarzyszącej ECB2016 są o 70% niższe niż standardowe.

Typ rejestracji + Cena
Naukowiec (Academia) 295€
Student (Young Scientist) 195€

Ekspozycja towarzysząca Kongresowi jest doskonałą okazją, aby zaprezentować innowacyjne produkty oraz specjalistyczne urządzenia szerokiemu gronu uczestników Konferencji, reprezentujących polskie i międzynarodowe środowiska naukowe. Jesteśmy przekonani, iż Kongres o tak dużej randze stwarza doskonałe warunki do nawiązywania długotrwałych relacji pomiędzy nauką i biznesem reprezentowanym przez firmy będące liderami w swojej dziedzinie.

Stoisko + Cena
4m2 690€ + VAT
6m2 980€ + VAT


ecb

UWAGA! Aby skorzystać ze specjalnych cen należy napisać na adres: ecb2016@targi.krakow.pl w celu uzyskania specjalnego linku rejestracyjnego. Termin nadsyłania abstraktów został przedłużony: 29 marca (referaty) oraz 30 kwietnia (postery). Zapraszamy do nadsyłania abstraktów! Kongres odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków.

Ponad 400 abstraktów zostało już zatwierdzonych w ramach Kongresu, jednak te składane do 15 kwietnia będą nadal rozważane do zaprezentowania w formie ustnej prezentacji, szczególnie jeśli dotyczą one poniższych kategorii:

Polymer biotechnology:
enzymes in polymer processing
Gene therapies + Glycobiotechnology Systems and synthetic
biology for biocatalysis
Plant synthetic biology
for food and feed
Mass spectrometry
in biotechnology
Cosmetics: biotechnology
for beauty
Nucleic acid
technologies
Metabolic modelling

Oficjalna Strona Europejskiego Kongresu Biotechnologii

Dodatkowe informacje o stawkach i kongresie dostępne są na stronie: http://eurobiotech.krakow.pl/gb/d-20/news.html.


12476622_471682333023045_577810072_o

UWAGA! W powiązaniu z 17-tym Europejskim Kongresem Biotechnologii (ECB), odbędzie sę również wystawa infografik – Bioeconomy Open Space&ExhibitionImpreza organizowana w ramach ECB po raz pierwszy to odpowiedź na propozycję Klastra LifeScience Kraków. Celem działania jest popularyzacja tematu „Innowacji dla Bioekonomii” wśród sektora naukowego i biznesowego oraz promocja inteligentnej specjalizacji Regionu Małopolska, jako miejsca rozwoju nauki i technologii wykorzystywanych przez bio-biznes.

Oferta udziału w Bioeconomy Open Space&Exhibition organizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Biotechnologii obejmuje sesję dotyczącą biogospodarki i towarzyszącą jej wystawę infografik, która będzie miała  miejsce 5 lipca 2016 r. na targach EXPO Kraków. Sprawdź szczegóły tego wydarzenia TUTAJ!


Biuro Lokalnego Organizatora ECB 2016: Targi w Krakowie
PCO&DMC
31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9
Tel. 12 644 59 32; 12 644 12 70
ecb2016@targi.krakow.pl

Print

afob-logo-big