DIATOMIC – 1,5 mln EUR na innowacje w dziedzinie mikroelektroniki

Zaproszenie do składania wniosków.

Diatomic

DIATOMIC to sieć cyfrowych centrów innowacji, o wartości 1,500 000 EUR w formie finansowania bez wkładu własnego w programie „Projektowanie-rozwój-rynek”. Zaproszenie do składania wniosków (Eksperymenty aplikacyjne) jest otwarte do 15 czerwca (12:00 CEST).

Celem programu jest rozwój innowacyjnych rozwiązań do wyzwań związanych z sektorem zdrowia, rolno-spożywczym i produkcyjnym, przy użyciu komponentów elektronicznych, czujników, inteligentnych obiektów i systemów.

Poprzez sieć cyfrowych centrów innowacji DIATOMIC oferuje kompleksowy pakiet usług, obejmujący:

  • Silne wsparcie technologiczne w celu przyspieszenia rozwoju nowych aplikacji, prototypowania i eksperymentowania
  • Wsparcie biznesowe w celu opracowania rozwiązań z solidnym dopasowaniem produktu / rynku i wytyczeniem ścieżki do wzrostu rynku i inwestycji.

DIATOMIC to program akceleracyjny, który ma wspierać rozwój nowych produktów / procesów opartych na inteligentnej elektronice i inteligentnych systemach w sektorach zdrowia, rolno-spożywczym i w produkcji.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko od małych konsorcjów (od 2 do 3 partnerów) z krajów kwalifikujących się do H2020, a mianowicie od MŚP (lub przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji) oraz organizacji badawczych / nieprzemysłowych (tj. Ośrodków badawczych, uniwersytetów, centrów kompetencji), które łączą się w charakterze dostawców technologii lub podmiotów wdrażających.

DIATOMIC oferuje dofinansowanie w wysokości do 200 000 EUR, wsparcie technologiczne, usługi biznesowe, mentoring i coaching.

Więcej szczegółów o programie można przeczytać na stronie DIATOMIC