Konferencja naukowa ”Kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej w Polce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej”

52

Instytut Zootechniki Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy organizuje konferencję naukową z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jędrzeja Krupińskiego. Konferencja zatytułowana „Kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej” odbędzie się dnia 11.06.2013 r. w siedzibie Instytutu w Balicach k. Krakowa.

 

Program:

10.00    Wystąpienie mgr Tadeusza Nalewajka  –  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Referaty:

10.25prof. dr hab. Janusz Żmija, UR  Kraków
Wspólna Polityka Rolna a rozwój produkcji zwierzęcej w Polsce
10.50prof. dr hab. Tadeusz Szulc, UP Wrocław
Alternatywy rozwoju hodowli bydła w Polsce
11.15 –  prof. dr hab. Marian Różycki, IZ Balice
Perspektywy produkcji trzody chlewnej w Polsce
11.40mgr Antoni Rączka, Krajowa Rada Drobiarstwa
Rozwój produkcji drobiarskiej  w Polsce
12.05prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, IZ Balice
Dokonania i perspektywy rozwoju Instytutu Zootechniki PIB

Przerwa  12.30 – 13.00

13.00   prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, IZ Balice
50 lat pracy naukowej prof. J. Krupińskiego

Wystąpienia gości

Lunch  14.30