Konkursy Inicjatywy Leków Innowacyjnych | The Innovative Medicine Initiatives 2016

Konkursy Inicjatywy

7. konkursy Inicjatywy Leków Innowacyjnych otwarty!

18 grudnia został otwarty 7. konkurs IMI 2. Wnioski do pierwszego etapu (przygotowane przez konsorcja badawcze) można przesyłać do 17 marca 2016 r.

Konkurs obejmuje 5 tematów innowacyjno – badawczych (Research and Innovation Action) oraz dla Big Data
jeden temat wspierający (Coordination and Support Action) i jeden temat RIA :

1. Validation of translational imaging methods in drug safety assessment (TRISTAN)
Walidacja metod obrazowania translacyjnego w ocenie bezpieczeństwa leków (TRISTAN)

2. Identification of druggable targets modulating misfolded proteins in Alzheimer’s and Parkinson’s diseases
Identyfikacja celów lekowych do modulacji wadliwie pofałdowanych białek w chorobach: Alzheimera i Parkinsona

3. Pathological neuron-glia interactions in neuropathic pain
Patologiczne interakcjie neuronowo-glejowe w bólu neuropatycznym

4. Dry age-related macular degeneration: development of novel clinical endpoints for clinical trials with a regulatory and patient access intention
Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem: rozwój nowych odbiorców dla badań klinicznych z wyłączeniem/uwzględnieniem  regulatorów i pacjentów

5.  A comprehensive „paediatric preclinical POC platform” to enable clinical molecule development for children with cancer
Kompleksowa „pediatryczna przedkliniczna platforma POC (proof of concept)”, dla umożliwienia  klinicznego rozwoju badań molekularnych dla dzieci chorych na raka.

Dla programu IMI2:  BIG DATA FOR BETTER OUTCOMES  (BD4BO) wybrano 2 tematy:

6. (CSA) for the Big Data for better outcomes programme.

7. Increase access and use of high quality data to improve clinical outcomes in heart failure (HF), atrial fibrillation (AF), and acute coronary syndrome (ACS) patients.
Zwiększenie dostępu i korzystanie z danych o wysokiej jakości, dla poprawy efektów leczenia pacjentów przy: niewydolności serca, migotaniu przedsionków i ostrym zespole wieńcowym.

Każdy temat zostanie omówiony w terminie od 11 do 29 stycznia 2016 na webinariach (na które trzeba się zarejestrować)Szczegółowy opis tematów, celów, oczekiwanych rezultatów znajduje się w  IMI2 można znaleźć na stronie IMI.

Zachęcamy do konsultowania pomysłów i wniosków z ekspertem:

Kontakt: anna.pytko@kpk.gov.pl

tel. 502 052 237

imi_logo


Szczegółowy opis tematu Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) programme: future outbreaks oraz warunków uczestnictwa opublikowano na stronie IMI.
Jednoetapowe wnioski będą oceniane w pięciu terminach (cut-off dates ):

  • 16.03.2016
  • 15.09.2016
  • 16.03.2017
  • 14.09.2017
  • 15.03.2018.

Strona Oficjalna Programu

THE INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE