Niemiecki Klaster Biotechnologii Przemysłowej i spotkanie inaugurujące projekt poświęcony Biogospodarce

217
Niemiecki Klaster Biotechnologii Przemysłowej

CLIB2021 to niemiecki Klaster Biotechnologii Przemysłowej z siedzibą w Düsseldorfie.

Organizacja od kilku lat prowadzi formację BIG-C – The BioInnovation Growth mega-Cluster, inicjowaną przez trzy inne organizacje klastrowe: BE-Basic (NL), CLUB (NRW, Niemcy) i FISCH (FL).  Dokładnie rok temu otrzymała cztery miliony euro dotacji z Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) w celu rozwoju projektu sieci biotechnologicznej pod nazwą BIG-C – The BioInnovation Growth mega-Cluster. Czas realizacji obejmuje okres pięciu lat. Finansowanie rozwijać ma projekty wykorzystujące biomasy i materialne strumienie z gazów przemysłowych.

Pełna lista aktywnych obszarów:

  • F2P Woody biomass (lignocellulose)
  • F2P Agro-based biomass
  • F2P Organic side streams
  • F2P CO / CO2 –containing gas

CLIB_WK_animiert

BIG-C obejmuje partnerów w regionie Belgii, Flandrii, Holandii i Niemczech oraz kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia.

CLIB2021 – Cluster Industrielle Biotechnologie zaprasza na spotkanie inauguracyjne programu BIG-C, które odbędzie się w dniu 18 marca 2016 roku w Düsseldorfie. Wydarzenie będzie początkiem dwuletniej, aktywnej współpracy  opartej na monitorowaniu, konsultacjach, dyskusjach i opracowywaniu optymalnych rozwiązań dla sektora biogospodarki. Wybrane projekty realizowane będą w ramach systematycznego wdrażania na przestrzeni lat 2018-2020.

Zachęcamy do przyłączenia się do inauguracyjnego spotkania. Członkowie będą uczestniczyć w fazie określania zakresu i współkształtowania całej inicjatywy. Celem jest tu przede wszystkim połączenie firm i instytutów badawczych różnych dziedzin, aby zainicjować przebieg współpracy do tworzenia konsorcjów oraz zdefiniowania
projektów w fazie wdrażania. To interesująca szansa by poznać nowych partnerów, wziąć udział w dyskusji oraz stać się członkiem kilkuletniego projektu BIG-C – The BioInnovation Growth mega-Cluster.


Data: 18 Marca 2016,

Godzina: 10:00 – 16:00,

Miejsce: Düsseldorf Mercure Hotel Düsseldorf Hafen, Volmerswerther Straße 35, 40221 | Düsseldorf | Niemcy


Strona Oficjalna CLIB2021

Formularz rejestracyjny wraz z planem – Invitation BIG-C Kick-Off

Zgłoszenia wysyłać należy pod adres haye@clib2021.de

CLIB-GC_all-partners_new-HHUD_newMIWF