The Operating Room Re-Invented (OARK)

Operating Room Re-Invented

The Operating Room Re-Invented jest opracowywany przez duńską firmę OARK. Jest to przedsięwzięcie (projekt) mające na celu opracowanie, stworzenie i stały rozwój mobilnej, modułowej i w pełni zintegrowanej jednostki chirurgicznej, która zawierać ma w sobie cały sprzęt, który jest niezbędny w celu przeprowadzenia pełnego, bezpiecznego dla pacjenta zabiegu chirurgicznego.

Główną ideą podjęcia się stworzenia tego projektu przez duńskie środowisko akademickie jest chęć stworzenia zintegrowanego urządzania umożliwiającego dokonywanie zabiegów chirurgicznych w różnych miejscach, a więc jest to de facto przełamywanie barier logistycznych, którymi obecnie jest możliwość przeprowadzania zabiegów w specjalnych pomieszczeniach (salach operacyjnych).

The Operating Room Re-Invented ma być pierwszą jednostką chirurgiczną, która pozwala na stworzenie wielofunkcyjnych pomieszczeń operacyjnych, które będą kłaść nacisk na modułowość oraz mobilność. Co więcej, naukowcy opracowujący ten projekt zwracają uwagę na fakt, iż stworzenie takiej jednostki pozwoli ograniczyć koszty związane z przeprowadzaniem zabiegów chirurgicznych aktualnymi – tradycyjnymi metodami. Przykładowo, koszty logistyczne mają ulec zmniejszeniu nawet o 200%, koszty związane z utrzymaniem i czyszczeniem urządzeń chirurgicznych o 60%, a koszty przeprowadzanych operacji w przeliczeniu o godzinę nawet o 50%. Z drugiej strony szybkość i efektywność dokonywania zabiegów ma wzrosnąć o ok 30%.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej OARK: www.oark.dk.

Osoby, przedsiębiorstwa, które są zainteresowane pozyskaniem dodatkowych informacji lub nawiązaniem współpracy przy projekcie OARK prosimy o kontakt z Kancelarią KG – Legal Kiełtyka Gładkowski na poniższe adresy mailowe:
jg@kg-legal.pl
mk@kg-legal.pl
pd@kg-legal.pl