Polski Most Krzemowy

319

18 listopada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór wniosków do pierwszego etapu II rundy projektu „Polski Most Krzemowy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.. Nabór wniosków do pierwszego etapu projektu zakończy się w dniu 8 grudnia 2014 r.

„Polski Most Krzemowy” to projekt skierowany do przedsiębiorców z branż nowoczesnych technologii takich jak:

 • Informatyka i teleinformatyka;
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne;
 • Nanotechnologia;
 • Biotechnologia;
 • Produkcja sprzętu medycznego oraz farmaceutyków;
 • Technologie środowiskowe (w tym alternatywne i odnawialne źródła energii, kogeneracja oraz tworzenie inteligentnych sieci energetycznych);
 • Inteligentne budownictwo;
 • Aeronautyka oraz technologie kosmiczne.

Projekt ma na celu wsparcie rozwoju polskich firm z branż wysokotechnologicznych poprzez umożliwienie wejścia na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Korzyści płynące z udziału w „Polskim Moście Krzemowym”:

 • Udział w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez ekspertów amerykańskich na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na zagranicznym rynku.
 • Możliwość opracowania nowej strategii marketingowej firmy we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej.
 • Możliwość skorzystania z usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich.
 • Finansowanie w formie pomocy de minimis.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu. Na stronie http://mostkrzemowy.parp.gov.pl znajdują się opinie uczestników I rundy „Polskiego Mostu Krzemowego” oraz przydatny Generator Wniosków.