Relacja z warsztatów: Rozwój i finansowanie Start-Upów Life Science

232

23 października 2015 w Innowacyjnej Przestrzeni Szkoleniowej iLab, prowadzonej przez firmę Eurokreator w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13, odbyły się warsztaty: Rozwój i finansowanie Start-Upów Life Science. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób reprezentujących krakowskie środowisko start-upowe i Urząd Miasta Krakowa, jako sponsora Tygodnia Start-Upów.

Głównym celem warsztatów było przedstawienie możliwości i uwarunkowań rozwoju i finansowania nowych przedsięwzięć biznesowych (start-upów), których domeną działania jest zdrowie i jakość życia. W szczególności warsztaty miały przybliżyć uczestnikom następujące zagadnienia:

  • uwarunkowania i bariery dla nowego przedsięwzięcia biznesowego opartego na technologii,
  • źródła finansowania nowych projektów biznesowych,
  • inwestorzy i inne źródła wsparcia rozwoju projektów,
  • warunki, jakie trzeba spełnić, aby dobrze przygotować się do rozmów z potencjalnymi inwestorami,
  • dobre praktyki i błędy, jakich należy się wystrzegać realizując swój projekt biznesowy.

Pierwsza prezentacja warsztatów, autorstwa Iana Scarffe, eksperta w dziedzinie Lean management, inwestora, założyciela kilkunastu start-upów w Polsce i Australii, dotyczyła idei ‘Lean Start-Up’.

Następnie wystąpił Kazimierz Murzyn, Dyrektor Klastra LifeScience Kraków z prezentacją: Finansowanie projektów poprzez crowdfunding. Pierwsza jej część poświęcona była źródłom idei, na których można budować rozwiązania biznesowe. Omówiono wyzwania w obszarze „zdrowia i jakości życia”, na które warto poszukać rozwiązań w postaci produktów zaspokajających potrzeby rynku. W drugiej części prezentacji zostały przedstawione wyniki najnowszego raportu Magazynu Startup +Health, obrazujące aktualne trendy na rynku start-upów działających w obszarze ‘zdrowie i jakość życia’.

Kolejna prezentacja dotyczyła pozyskiwania funduszy za pośrednictwem platformy Kickstarter. Prelegent – Gwidon Idziak, Prezes firmy Derstone omówił temat na przykładzie projektu „Galaxy of Trian”, który pozyskał 130.336 USD na rozwój i marketing gry planszowej. Prezentacja obejmowała wszystkie etapy przygotowania projektu oraz proces jego realizacji i obrazowała pełny obszar zagadnień, jakie przedsiębiorca musi brać pod uwagę planując pozyskanie funduszów.

Uczestnicy mogli przedstawić swoje pomysły i zweryfikować własne założenia i wyobrażenia. Dyskusja obejmowała praktyczne doświadczenia prezenterów oraz uczestników warsztatów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka pozyskiwania środków z platform crowdfundingowych w kraju i na świecie.

Pobierz materiały z warsztatów:


Wydarzenie było wspierane i współfinansowane przez Urząd Miasta Krakowa

logoKrakow