Spotkania Smart Lab – podsumowanie

Spotkania Smart Lab

Podsumowanie spotkania Smart Lab #1

W Klastrze Lifescience odbyło się spotkanie Smart Lab #1. Celem spotkania było:

 • Zbadanie potrzeb firm i instytucji z obszaru druku 3D działających z Małopolski,
 • Wzajemne zapoznanie się
 • Przedstawienie informacji o Vanguard Intiative

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele prywatnych firm, firm jednostek akademickich oraz instytucji z otoczenia biznesu (fundusze inwestycyjne). Miało one formę warsztatową i pozwoliło określić podstawowe potrzeby i bariery.
Podsumowując wypracowane wnioski, należy wymienić następujące:

 1. Potrzeby:
  • W zakresie materiałów do druku – konieczne są nowe „inteligentne” materiały. Firmy szukają Partnerów do opracowania takich materiałów
  • Dostęp do producentów obuwia oraz ich know-how
  • Dostęp do zaplecza umożliwiającego produkcję nowych materiałów
  • Kontakt z firmami zainteresowanymi wykorzystaniem żywych komórek w celu biodruku
  • Partner technologiczny chcący zaangażować się w prace badawcze nad stworzeniem biodrukarki
  • Dostęp do startupów rozwijających produkty w oparciu o druk 3D
  • Wymiana wiedzy ze szpitalami, klinikami i placówkami w których można prowadzić badania kliniczne (np. testowanie organs on chips)
  • Kontakt z placówkami mającymi pacjentów ortopedycznych zainteresowanych używaniem egzoszkieletu.
 2. Bariery rozwoju:
  • Ograniczenia sprzętowe (potrzebny dostęp do maszyn pracujących nie tylko w technologii FDM)
  • Brak biodrukarki, na której można wykonywać prace naukowe
  • Niska wiedza ekspercka na rynku dotycząca certyfikacji urządzeń medycznych
  • Brak certyfikowanych zgodnie z prawem Europejskim materiałów do druku medycznego
  • Partner z kapitałem oraz wiedzą w jaki sposób rozwijać i komercjalizować prace badawcze nad stworzeniem nowego leku lub nowej formulacji dla leku
  • Brak certyfikowanych drukarek 3d dedykowanych zastosowaniu w farmacji.

Podsumowanie spotkania Smart Lab #2

Spotkanie odbyło się w klastrze Lifescience oraz w siedzibach firm biorących udział w spotkaniu. Celem spotkania było:

 • Określenie kluczowych kompetencji firm zainteresowanych współpracą w ramach projektu Vanguard Initiative
 • Omówienie działalności oraz planów VI
 • Określenie kluczowych potrzeb dla całego sektora rynku druku 3D

Spotkanie miało formę interaktywnej dyskusji oraz pogłębionych wywiadów. W spotkaniu wzięły udział firmy zajmujące się produkcją drukarek 3D, jednostki naukowe oraz firmy usługowe. Część wniosków została zawarte w opracowanej mapie innowacji w obszarze druku 3D.

Podsumowując

Kluczowe kompetencje obecne w firmach z obszaru Małopolski:

 • Wysoka ekspertyza technologiczna w zakresie technologii Fused Deposition Modelling (FDM) – zarówno w kontekście procesu druku jak i projektowaniu samych drukarek 3D.
 • Wysoka ekspertyza technologiczna w zakresie technologii Selective Laser Sintering (SLS) – zarówno w kontekście procesu druku jak i projektowaniu samych drukarek 3D.
 • Wysoka ekspertyza w zakresie projektowania procesu produkcyjnego części końcowych np. dla przemysłu lotniczego (od etapu modelowania przestrzennego poprzez przygotowanie do druku, samego druku oraz obróbki końcowej).
 • Kompetencje w zakresie projektowania skanerów 3D pomocnych przy przygotowaniu plików STL do druku.

Rozwój branży druku 3D możliwy będzie dzięki:

 • Zwiększeniu świadomości o profesjonalnych możliwościach technologii (druk 3D traktowany jako jedna z technik wytwarzania obiektów, a nie gadget).
 • Zwiększeniu zaufania w środowisku medycznym do technologii przyrostowych.
 • Ułatwienie nawiązywania współpracy regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Spotkania organizowane były w ramach projektu Inicjatywa Awangarda współfinansowanego przez Województwo Małopolskie.

Inicjatywa AwangardaWojewództwo Małopolskie