Spotkanie w sprawie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Sukcesja i Transfer Firm w Regionach

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i związanymi z nim zmianami mającymi wejść w życie 1 czerwca 2018 r. serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie organizowane w ramach projektu STOB regions – Sukcesja i Transfer Firm w Regionach, podczas którego szczegółowo omówiona zostanie w/w ustawa oraz jej konsekwencje dla firm. Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie, sala sesyjna (7. piętro).

W programie spotkania znajdują się zagadnienia dotyczące procesu sukcesji i zmian w prawie, które dają nowe możliwości w zakresie zapewnienia trwałości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Udział w spotkaniu będzie unikatową szansą na pozyskanie wiedzy dotyczącej regulacji prawnych w tym zakresie. Wykład poprowadzi ekspert – praktyk, posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie sukcesyjnym w obszarze aspektów prawnych transferu biznesu. Po wykładzie zaplanowano również czas na ewentualną dyskusję oraz sesję pytań i odpowiedzi. W załączeniu szczegółowy program spotkania.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 4 kwietnia 2018r.

Osobą do kontaktu w sprawie spotkania jest Pani Anna Wojsa-Świetlik, Zespół ds. Współpracy Gospodarczej, Departament Skarbu i Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, e-mail: anna.wojsa-swietlik@umwm.pl, tel. 12 6303230.

Więcej informacji o spotkaniu: