Urządzenie do pozytonowej tomografii komputerowej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

W Ośrodku Medycyny Nuklearnej Oddziału Klinicznego Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zostało uroczyście uruchomione najnowocześniejsze urządzenie do pozytonowej tomografii komputerowej. System PET/CT jest urządzeniem hybrydowym łączącym skaner PET z wysokiej klasy 128-warstwowym tomografem komputerowym.

PET/CT pozwala na specjalistyczną diagnostykę i precyzyjną lokalizację zmian nowotworowych.

W szybki i nieinwazyjny dla pacjenta sposób można dokonać oceny lokalizacji ogniska pierwotnego nowotworu, stopnia zaawansowania choroby i sprawdzenia skuteczności leczenia. Uruchomiony w Szpitalu Uniwersyteckim aparat uzupełniono dodatkowo w unikalną technologię bramkowania oddechowego, która pozwala w przypadku guzów płuc wykryć również małe zmiany niezauważalne innymi technikami i z dużą precyzją określić obszar do ewentualnego naświetlania dla potrzeb radioterapii.

Stosowanie pod kontrolą PET/SPECT takich procedur jak biopsja czy planowanie radioterapii pod kontrolą PET pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu terapeutycznego przy oszczędzaniu zdrowych tkanek otaczających. Oprócz zastosowania w onkologii, aparat PET/CT zlokalizowany w Szpitalu Uniwersyteckim ma również swoje zastosowanie w neurologii i kardiologii.

Źródło:http://www.cm-uj.krakow.pl/