VIII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED,Supraśl

191

Informujemy, że  4-6 grudnia 2014 r.odbędzie się VIII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2014.

Celem konferencji jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych dla rozwoju gospodarczego oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami z branży medycznej oraz zdefiniowanie obszarów ich możliwej współpracy. W ramach Forum odbędą się:  Sesje Naukowo-Techniczne, Prezentacje Technologii Medycznych oraz Spotkania Partnerskie i  Wystawa.

Podczas konferencji są przewidziane następujące sesje:

  • OBRAZOWANIE FUNKCJONALNE METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO – prof. Piotr Bogorodzki (Politechnika Warszawska)
  • WARSTWY I POWŁOKI W MEDYCYNIE –prof. Piotr Niedzielski (Politechnika Łódzka) prof. Jan Szmidt (Politechnika Warszawska)
  • STARZEJĄCE SPOŁECZEŃSTWO WYZWANIEM DLA NAUK MEDYCZNYCH – Prof. Lucyna Woźniak (Uniwersytet Medyczny W Łodzi)
  • PLAZMOCHEMICZNA MODYFIKACJA POWIERZCHNI IMPLANTÓW – prof.  Stanisław Mitura (Politechnika Koszalińska)
  • ROBOTY I MANIPULATORY W CHIRURGII – PLATFORMA DLA HORYZONT 2020 – Prof. Zbigniew Nawrat (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu)
  • KOMPOZYTY JAKO PRZYKŁAD BIOMIMETYCZNYCH MATERIAŁÓW IMPLANTACYJNYCH – Prof. Jan Chłopek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
  • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE DLA MEDYCYNY I MONITOROWANIA STANU ZDROWIA – prof. Sławomir Hausman (Politechnika Łódzka)
  • SYSTEMY DO REHABILITACJI NARZĄDÓW RUCHU – Wiesław Zinka (MEDEN INMED Sp. z o.o.)
  • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Prof. Eugeniusz Sajewicz (Politechnika Białostocka)

W załącznikach znajdą Państwo:

 

Warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie opłaty oraz przesłanie na adres  itmed2014@ipw.org.pl poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego. Pierwszeństwo udziału w konferencji będą miały osoby, które prześlą wypełniony formularz Preliminary Project/Business Proposal oraz Abstract. Termin przesyłania Preliminary Project/Business Proposal i Abstractów mija 10 listopada 2014 r.

Serdecznie zaprasza

Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Programowego