Warto być członkiem Krajowego Klastra Kluczowego

187
Warto być członkiem Krajowego Klastra Kluczowego

Od 21.10.2016 r. Klaster LifeScience Kraków posiada status Krajowego Klastra Kluczowego – tym samym dołączył do grona 16-tu elitarnych klastrów strategicznych, które mają duże znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki i są konkurencyjne oraz innowacyjne w aspekcie międzynarodowym.

Wybór Krajowych Klastrów Kluczowych dokonywany jest w ramach otwartego Konkursu, którego organizatorem jest Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Klastry kluczowe wyłaniane są w oparciu o zestaw kryteriów obejmujących: strukturę organizacyjną, strategię, zarządzanie klastrem, potencjał gospodarczy, innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa, współpracę i intensywność kooperacji, internacjonalizację oraz znaczenie klastra dla gospodarki kraju i regionu.

Status KKK to nie tylko prestiż, ale również nowe możliwości rozwoju dzięki programom i konkursom na projekty B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w których przewidziano specjalną premię dla członków Klastra Kluczowego. Status KKK otrzymuje się na okres 3 lat – w wypadku Klastra LifeScience Kraków do 31.10.2019 r.

 Obecnie można korzystać z preferencji w następujących działaniach:

Celem programu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach KKK, czyli wsparcie ich ekspansji międzynarodowej klastra w powiązaniu z działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.

W ramach tego poddziałania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera projekty obejmujące usługi: związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty członków klastra, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

Więcej o systemie Krajowych Klastrów Kluczowych oraz pełną listę KKK można znaleźć na stronie: http://www.pi.gov.pl/klastry/.
Informacja Ministerstwa Rozwoju na temat Gali Klastrów w Warszawie, 25 października 2016 r.: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/znamy-nowe-krajowe-klastry-kluczowe/.