Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II

Krakowski Szpital, zgodnie z zasadami programu Szpital 2000, realizuje motto: po pierwsze pacjent. Oznacza to w praktyce rzeczywistą podmiotowość chorego – wszelkie działania diagnostyczne i lecznicze, nasze budynki, sprzęt, personel – wszystko, co z wielką starannością, przygotowujemy i opracowujemy w oddziałach i klinikach szpitala – jest podporządkowane potrzebom pacjenta. W codziennej pracy stosujemy zasady umożliwiające zwiększanie ilości skutecznych zabiegów w chorobach narządów klatki piersiowej i naczyń oraz pełne wykorzystanie posiadanych zasobów. Poprzez uruchomienie programu całodobowych interwencji kardiologicznych, kardiochirurgicznych i torakochirurgicznych zwiększamy dostępność do wysokospecjalistycznej diagnostyki oraz terapii zgodnie z oczekiwaniami pacjentów i potrzebami zdrowotnymi.

Głębokie zmiany, które wprowadzamy służą dostosowaniu struktury organizacyjnej Szpitala do nowych zadań i oczekiwań pacjentów, jak również poprawiają jakość usług medycznych. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II jest liderem w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii w służbie pacjenta. Poprzez efektywne wykorzystanie zasobów aparaturowych i kadrowych uzyskaliśmy wysoką sprawność organizacyjną w leczeniu pacjentów. Nie zapominając o naszych korzeniach, nasze obecne działania i dokonane inwestycje ukierunkowane są na spełnienie oczekiwań, jakie stawiane są wobec nowoczesnego ośrodka medycznego na miarę Szpitala XXI wieku. Stale pracujemy nad podnoszeniem poziomu opieki medycznej poprzez bliską współpracę personelu z pacjentami, ukierunkowaną na realizację potrzeb chorych, przy poszanowaniu ich praw i godności osobistej.

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra, stale poszerza swoją wiedzę poprzez uczestniczenie w odpowiednich programach naukowych i szkoleniowych oraz działalności dydaktycznej Instytutu Kardiologii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stale podwyższamy standardy diagnostyczne i lecznicze, dzięki rozwijaniu współpracy z najlepszymi ośrodkami medycznymi w Europie i na świecie oraz wdrażaniu najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod diagnostyczno-terapeutycznych, a także przestrzeganiu przyjętych światowych standardów jakościowych. Cały personel szpitala poprzez partnerską współpracę ma możliwość najlepiej pojętego rozwoju zawodowego.

Starania o ciągłe podnoszenie jakości usług zaowocowały uzyskaniem certyfikatu ISO 9001:2000, obejmującego leczenie, pielęgnację, diagnostykę i rehabilitację w trybie szpitalnym i ambulatoryjnym w następujących specjalnościach: kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii, chirurgii klatki piersiowej, intensywnej terapii, pulmonologii neurologii, chorób zakaźnych, a także hepatologii dorosłych i dzieci, czyli – krótko mówiąc – we wszystkich specjalnościach, którymi się zajmujemy.

Adres

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80,
31-202 Kraków

Kontakt

Dominika Groszówka
Tel.: +48 12 6143384,
e-mail: dgroszowka@szpitaljp2.krakow.pl

Strona www

Członkowie Klastra