Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie jest jednym z największych szpitali w Małopolsce, zajmując 3 miejsce pod względem liczby łóżek (642, bez łóżek dziennych i noworodkowych), 2 miejsce pod względem liczby zatrudnionych pracowników (ok.1400 etatów) oraz 2 miejsce pod względem liczby hospitalizowanych (ok. 28 000 rocznie). Ze swoimi 22 oddziałami, na których w ostatnich latach hospitalizowanych jest ok. 28 000 pacjentów oraz zespołem przyszpitalnych poradni specjalistycznych, obsługujących rocznie ok. 100 000 pacjentów ambulatoryjnych, Szpital posiada ok. 5% udział w rynku dla całej Małopolski, zarówno pod względem liczby hospitalizowanych jak i liczby łóżek oraz odpowiednio ok.11% i 8% udział w rynku subregionu krakowskiego; w samym Krakowie udział ten wynosi ok.12% w odniesieniu do liczby hospitalizowanych oraz ok.10% w odniesieniu do bazy łóżkowej.

Na uwagę zasługują także dane dotyczące udziału Szpitala w ogólnej puli łóżek w Małopolsce dla takich specjalności jak:

  • toksykologia – 100%,
  • chirurgia szczękowo-twarzowa – 100%,
  • chirurgia plastyczna – 40%,
  • hematologia – 26%,
  • chemioterapia – 22%.

Na bazie Szpitala funkcjonują trzy oddziały kliniczne: toksykologii klinicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.Szpital zapewnia kompleksową opiekę medyczną, dobrej jakości wyposażenie medyczne oraz pobyt w komfortowych warunkach (pokoje 1, 2 lub 3 osobowe).

Ponadto w szpitalu działają poradnie specjalistyczne i liczne gabinety konsultacyjne o bogatym zapleczu diagnostycznym. Specjalistyczne badania i zabiegi wykonywane są między innymi w: Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładzie Rehabilitacji, Zakładzie Patomorfologii, Zakładzie Psychologii Klinicznej, Zakładzie Endoskopii, Zakładzie Transfuzjologii, a także w Stacji Dializ.

W ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wykonywane są badania z zakresu analityki ogólnej, hematologii, chemii klinicznej, chemii białek, immunologii, cytogenetyki, endokrynologii, mikrobiologii, bakteriologii ogólnej, mykologii, serologii, cytologii oraz farmakokinetyki klinicznej.

Na terenie szpitala mieści się także Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki, gdzie wykonywane są unikalne zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, elektrolecznictwa, leczenia polem elektromagnetycznym, światłolecznictwa, hydroterapii, balneologii.

W maju 2003 roku została powołana w naszym Szpitalu Poradnia Medycyny Pracy. Poradnia ta stanowi samodzielną, pełnoprofilową komórkę organizacyjną.

Adres

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
os. Złotej Jesieni 1,
31-826 Kraków

Kontakt

Witold Ponikło
Tel.: +48 12 6468936 / +48 12 6468202,
e-mail: rydygier@kki.pl

Strona www

Członkowie Klastra