Janusz Ślusarczyk, Autor o Klaster LifeScience Kraków