Nie ma to jak śniadanie z Mistrzem

Drugie śniadanie

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia

– krzepi i daje energię do działania. Gdyby do tego zjeść je w towarzystwie Mistrza, również duch dostałby należną mu strawę. Ale nawet bez udziału Mistrza warto było się spotkać na pierwszym w tym roku Drugim Śniadaniu Klastra, w restauracji Kolanko nr. 6 na Kazimierzu. Dla ciała, Kolanko nr. 6 oferuje bogaty wybór dań – nazwa tego miejsca nie ma chyba związku z ciałem, a raczej odnosi się do kształtek armatury hydraulicznej. Dla ducha zaprosiliśmy członków Klastra LifeScience Kraków z założeniem, że zbierze się rzeczywista elita środowiska i to się myślę udało.

Wykorzystując okazję, aby przedstawić, co nowego w Klastrze, chcieliśmy porozmawiać o tym, …co warto serwować na śniadanie… – w przenośni oczywiście. Chcieliśmy się przekonać, czy pomysł systematycznych śniadań organizowanych w powiązaniu z TEMATEM, zainicjowany w ubiegłym roku, jest nadal dobrym pomysłem.

Nie to, żebyśmy kiedykolwiek zwątpili.

Od zeszłego roku mamy wiele okazji do refleksji na temat funkcjonowania naszego Klastra. Związane to jest m.in. z udziałem w projekcie ECRI (Excellent Clusters for Regional Innovation), czy w programie Baltic Leadership Programme for Cluster Managers i innych „konfrontacjach”, których skutkiem jest pewnego rodzaju metamorfoza. Po 10 latach organicznego rozwoju, potrzebne było nowe spojrzenie, jakiś dystans do aktualnych i planowanych działań. Ma to również związek z ilością projektów, które aktualnie realizujemy, po tym, jak w okresie posuchy międzyprogramowej, składaliśmy wnioski z nadzieją, że któryś dostaniemy. Dla uspokojenia dodam, że chociaż złożyliśmy wiele wniosków, to nie była to działalność polegająca na łapaniu wszystkiego, co się dało. Była w tym całym szaleństwie jakaś myśl strategiczna, odnośnie tego, co to jest inicjatywa klastrowa i jaką rolę powinien pełnić lider Klastra (m.in. dlatego właśnie powstała w 2013 r. Fundacja).

Pomimo kilku sukcesów, jest pewien niedosyt

wynikający z przekonania, że za małą rolę w przygotowaniu tych projektów odgrywali Partnerzy Klastra. Owszem, największy nasz projekt ProBio Małopolska (budżet 3.2 mln zł) polega na bezpośrednim wsparciu MŚP w realizacji ich strategii internacjonalizacji, ale korzyści z tego działania mogą czerpać i faktycznie czerpią, również firmy nie będące członkami inicjatywy.  W innych projektach (BFCC, AMiCI, CECM) bezpośredni udział partnerów Klastra jest jeszcze mniejszy, ponieważ dotyczą one budowania platform współpracy, z których znowu korzystać będą mogli nie tylko członkowie Klastra. W dłuższej perspektywie to dobrze dla Regionu, ale jaka jest korzyść Partnerów Klastra tu i teraz?  To może wyglądać na tzw. pozytywną samokrytykę, ale problem jest realny ponieważ każdy projekt angażuje i wyczerpuje nasze zasoby, z których przez to „nasi” nie korzystają.

Uogólniając powyższe, mamy dużo pracy i pewien niedosyt, że za mało w tym uczestniczą i korzystają Partnerzy Klastra, i to właśnie chcielibyśmy zmienić: mieć mniej pracy, a więcej współpracy.

Pomysłów jest kilka, w tym częstsze spotkania i konsultacje, również przy okazji  śniadań. Formuła śniadań biznesowych jest znana i często wykorzystywana jako narzędzie współpracy. Zakładając, że uda się zebrać intelektualną masę krytyczną można mieć pewność, że ważne i ciekawe sprawy zostaną postawione na śniadaniowym stole.

Ważne sprawy Klastra.

Taką ważną sprawą są odczuwalne braki wykwalifikowanych kadr, bez których nie uda się praktycznie zrealizować żadnych ambitnych planów. Temat jest od dawna w strategii działania Klastra, chociaż nie wszyscy wiedzą, że systematycznie budujemy bazę danych ekspertów, że można wykorzystywać media Klastra w celu pozyskania pracowników, że KARIERA jest jednym z kluczowych tematów na corocznym Life Science Open Space, a także, że mamy wśród nas firmę specjalizującą się w wyszukiwaniu i naborze pracowników wyższego szczebla  dla sektora life science. Możemy zrobić więcej – chyba po raz pierwszy temat kadr spotkał się z tak licznymi komentarzami popartymi konkretnymi propozycjami:

  • przygotować i wdrożyć program kształcenia na poziomie podyplomowym, ukierunkowany na kompetencje (np. zarządzanie projektami) potrzebne w perspektywie średnio i długoterminowej w sektorze opieki zdrowotnej czy biznesowym,
  • organizować targi (giełdę) pracy, ułatwiające kontakty pracodawca – pracownik, zwiększające szanse rozwoju obydwu stron targowego stoiska.

Potrzebne jest też stałe monitorowanie rynku pracy w kierunku określania i odpowiednio wczesnego reagowania na przyszłe potrzeby pracodawców.

Trzeba zauważyć, że choć wymienione pomysły nie są wcale nowe, nadal pojawiają się w dyskusji, a problem kadr narasta. To jest TEMAT, którym trzeba zająć się wspólnie, a może uda się zrobić coś, co MA SENS.

Podobnie ważna jest kwestia ZAUFANIA pomiędzy Partnerami Klastra

– temat, który został poruszony pośrednio, poprzez nawiązanie do potrzeby szybkiego załatwiania spraw pomiędzy Partnerami Klastra. Szybka ścieżka w ramach Klastra również była już kiedyś przedmiotem dyskusji w gronie Rady Programowej, w odniesieniu do długiej i często bolesnej procedury podjęcia współpracy z uczelniami.

Nie możemy każdemu, podpisującemu umowę Klastra, zagwarantować przychylności pozostałych Partnerów, ale możemy przynajmniej oczekiwać, że swoi będą traktowani z większą dozą zaufania. Tylko tyle i aż tyle – zależy, z której strony się patrzy.

Poczucie wpływu i przekonanie, że robi się coś z sensem

są chyba głównymi motywatorami ludzi czynu, jakich chcielibyśmy widzieć na śniadaniach Klastra. Chcielibyśmy spotkać Mistrzów w swojej dziedzinie, którzy samą swoją obecnością zbudują atmosferę, a do tego podzielą się swoją wiedzą, opowiedzą coś interesującego z życia, podpowiedzą, jak lepiej lub inaczej postrzegać rzeczywistość. Podejmujemy to wyzwanie i będziemy starać się wyławiać i zapraszać takich Mistrzów. Zadanie nie wydaje się być bardzo trudne, jeżeli przyjąć, że w naszym środowisku znamy wiele osób, które robią niezwykłe rzeczy, wiele już osiągnęły, lub wiele próbowały.

Co w przyszłym wydaniu.

Z całą pewnością to nie wszystko, co można było skomentować po pierwszym drugim śniadaniu w tym roku. Więcej o tym, co w Klastrze piszczy postaramy się opowiedzieć w kolejnych tekstach. W bieżącym tygodniu najważniejsze wydarzenie dla wielu członków Klastra to udział w Arab Health w Dubaju. MŚPy korzystają z dofinansowania kosztów wyjazdu i pobytu na tej imprezie w ramach projektu Pro-Bio-Małopolska. Więcej o możliwościach skorzystania z oferty Klastra w ramach tego projektu na www.lifescience.pl.

Pozdrawiamy