sobota, 17 kwietnia 2021

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

#MEDICA 2020 – giełda kooperacyjna dostępna do końca marca 2021

Targi MEDICA to jedne z największych na świecie wydarzeń targowo-konferencyjnych branży medycznej, skierowanych nie tylko do producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego, ale również do szeroko pojętej służby zdrowia, przedstawicieli instytucji badawczych i edukacyjnych.

Rozwój wiedzy i budowanie kompetencji w zakresie działalności międzynarodowej MŚP

Zostanie przeprowadzonych pięć cykli 4-dniowych warsztatów, których celem będzie rozwinięcie i wzmocnienie kompetencji niezbędnych dla realizacji strategii internacjonalizacji w przedsiębiorstwie. Warsztaty będą dotyczyć następującej tematyki: Przygotowanie merytoryczne i...

StartUp Scena – wsparcie udziału StartUpów w międzynarodowych imprezach B2B

MŚP z Małopolski zostanie udzielone wparcie w uczestnictwie w wybranych, międzynarodowych wydarzeniach o charakterze biznesowym, dedykowanych startupom i organizowanych cyklicznie w Europie i Izraelu. Oferta adresowana jest do...

Misje handlowe – organizacja misji handlowych na wybrane rynki w Europie, Azji, Ameryce

MŚP z Małopolski zostanie udzielone wparcie w uczestnictwie w wybranych międzynarodowych wydarzeniach o charakterze targowym i konferencyjnym, organizowanych cyklicznie w Europie, Azji i Ameryce. Wsparcie adresowane będzie do...