Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie podejmuje szereg inicjatyw, przekraczających kanony powszechnie obowiązujące w polskiej administracji publicznej.

U źródeł innowacyjnego podejścia do zarządzania leżą założenia skutecznego, efektywnego i przyjaznego działania. Są one wpisane w fundamentalną deklarację instytucji – misję:

Sprawny i skuteczny urząd regionalnej administracji publicznej realizujący z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski.

Wizja przyjaznej, pro-obywatelskiej administracji jest realizowana w bieżącej działalności urzędu.

Adres

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

Robert Maciaszek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM
Tel.: +48 12 6303107,
e-mail: robert.maciaszek@umwm.pl

Strona www

Członkowie Klastra