Urząd Miasta Krakowa

URZĄD MIASTA KRAKOWA

Urząd Miasta Krakowa w swej działalności systematycznie udoskonala procesy związane z wykonywaniem usług publicznych. Troska o jakość tych procesów jest elementem kultury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa i jednym z najważniejszych priorytetów w zakresie zarządzania.

Zgodnie z przyjętą misją Urzędu Miasta Krakowa – Mieszkańcy i ich dobro stanowią podstawowy cel pracy urzędników, definiowany jako służba Mieszkańcom dla wspólnego dobra Miasta.

Koncentrując się na potrzebach Mieszkańców, Urząd Miasta Krakowa stara się działać w sposób nowoczesny i przyjazny, wdrażając innowacje w dziedzinie e-administracji oraz zachęcając do obywatelskiego współuczestniczenia w zarządzaniu Miastem.

Adres

Urząd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków

Kontakt

Jacek Woźniak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta
Tel.: +48 12 6161548,
e-mail: umk@um.krakow.pl

Strona www

Członkowie Klastra