Instytuty badawczo-rozwojowe (B&R)

Członkowie Klastra

Przedsiębiorstwa (BioF) Ochrona zdrowia (Med) Instytuty badawczo-rozwojowe (B&R) Edukacja (Edu) Otoczenie biznesu (Biz) Administracja (Gov)

Instytuty badawczo-rozwojowe (B&R)

Partner Zwyczajny

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

Instytut Zootechniki PIB

Instytut Farmakologii PAN

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN