Board of the Klaster

Composition of the Board for 2014:

 • Bułka Jarosław, Silvermedia Spółka Komandytowa, Sp. z o.o.
 • Bury Wiesław, Małopolska Agencja Rozwoju Regionu S.A.
 • Dyl Sławomir, UW
 • Grodzicki Tomasz, Szpital Uniwersytecki
 • Herbut Eugeniusz, Instytut Zootechniki PIB,
 • Kipiel Kamil, Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. (CTTMPT),
 • Koziec Krystyna, Uniwersytet Rolniczy
 • Kwiatek Wojciech, Instytut Fizyki Jądrowej PAN,
 • Murzyn Kazimierz, Dyrektor Zarządzający Klastra LifeScience Kraków
 • Żak Marta, Urząd Miasta Krakowa
 • Prokop-Staszecka Anna, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
 • Szanser Tomasz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • Zygmunt Piotr, Biospekt.

Board of Klaster LifeScience Krakow acts as a consultative and advisory team in terms of development and functioning of the cluster.