Spotkanie SIG Telemedycyna | 20.01.2017

233
SIG Telemedycyna

Serdecznie zapraszamy na spotkanie SIG (Specialist Interest Group) związane z tematem TELEMEDYCYNY. Spotkanie SIG Telemedycyna poświęcone będzie przygotowaniu studium wykonalności programu sektorowego dla telemedycyny.

Celem wspólnego działania jest przygotowanie i przedłożenie takiego studium do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), jako uzasadnienie dla uruchomienia przez NCBR takiego programu (www.ncbr.gov.pl, zakładka Fundusze europejskie/POIR/).

Na spotkaniu chcemy zdefiniować i omówić założenia i cele, jakie należy przyjąć w proponowanym programie oraz przyjąć zasady realizacji projektu przygotowania studium wykonalności. Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele firm i instytucji zainteresowanych realizacją przedsięwzięć w obszarze telemedycyny bez ograniczenia terytorialnego.

W załączniku przedstawiamy regulamin konkursu NCBiR oraz wzór dokumentu studium do zapoznania się przez uczestników spotkania.

Studia należy składać w terminie od 18 listopada 2016 r. do 10 marca 2017 r.(w przypadku składania wersji papierowej – liczy się data stempla pocztowego).


Kiedy?

20.01.2017, godz. 14:00-16:00

Gdzie?

Pub Podkowa, Plac Wolnica 10 | Kraków

Zarejestruj się już dziś! Udział w spotkaniu jest darmowy.

Podczas trwania spotkania prosimy o zamówienie kawy lub herbaty w kawiarni.

!!!Serdecznie zapraszamy!!!


Spotkaniu patronuje drEryk.pl.

SIG Telemedycyna