Spotkania SIG – Innowacyjny szpital | 15.09.2016 | podsumowanie

319
Spotkania SIG - Innowacyjny Szpital
Spotkania SIG - Innowacyjny Szpital

Innowacyjne przedsięwzięcia realizowane przez placówki medyczne, w połączeniu z tradycją tworzą przestrzeń dla nowoczesnej opieki medycznej, a co za tym idzie, także do wspierania nauki oraz dydaktyki. To właśnie transfer wiedzy oraz technologii jest jednym z podstawowych warunków generowania innowacji w sektorze medycznym w Polsce, który przyczyni się do podniesienia jakości usług dla pacjenta.
Rozwój oraz zastosowanie wszelkich innowacji technologicznych, procesowych czy innowacyjnych – usprawnia świadczenia opieki zdrowotnej, zarówno w odniesieniu do placówek medycznych, jak też do całego systemu opieki medycznej. Ma to na celu wspieranie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej oraz wspieranie rozwiązań łączących system opieki zdrowotnej z koncepcją Inteligentnego Miasta.


Innowacyjny Szpital – taki właśnie temat został poruszony na kolejnym spotkaniu SIG, podczas którego zwróciliśmy uwagę na opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych wspierających procesy leczenia oraz funkcjonowania placówek opieki zdrowotnej.

Spotkanie rozpoczęliśmy wystąpieniem Pani Agnieszki Piwowarczyk – Bargieł z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, która opowiedziała nam o ścieżkach rozwoju zarówno kadry medycznej jak i administracyjnej. Przedstawiła także szczegółowe informacje na temat szpitala (jego misję, specjalizacje oraz strukturę), przybliżyła nam informację o zrealizowanych projektach i przedstawiła ich łączną wartość. Na koniec omówiła szczegółowo obszary współpracy.

Kolejnym Prelegentem był Pan Grzegorz Szklarczyk, reprezentujący Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Pan Grzegorz przybliżył nam informacje na temat szpitala oraz przedstawił szczegółowe założenia projektu Baltic Fracture Competence Center (BFCC). Projekt ten ma za zadanie stworzyć i rozwijać międzynarodowy rejestr złamań kości, oparty na danych zbieranych przez sześć podmiotów leczniczych z obszaru morza bałtyckiego.

Następnie posłuchaliśmy Panów Kamila Kipiela oraz Tomasza Dziwińskiego z Medical Simulation Technologies Sp. z o.o., którzy zaprezentowali nam symulator echokardiografii przezprzełykowej (TEE). Symulator ten jest innowacyjnym produktem, wynikiem kilku lat pracy multidyscyplinarnego zespołu naukowców i lekarzy reprezentujących Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademię Górniczo – Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie oraz Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji odbyła się żywa dyskusja, podczas której każdy mógł wyrazić swoją opinię, a także zadać pytania naszym prelegentom.

Dziękujemy przybyłym gościom, wśród nich znaleźli się przedstawiciele: GAEU Consulting Sp. z.o.o, mReh Sp. z.o.o, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków UJ, Rady Krakowskich Seniorów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz DrOmnibusa.

W spotkaniu wzięło udział 14 osób.


Spotkanie odbyło się 15.09.2016, godz. 16:00-18:00

W Kawiarni „U Pęcherza” Collegium Maius
ul. Jagiellońska 15 | Kraków