Spotkanie SIG – Innowacyjny szpital | 20.04.2017 | podsumowanie

340
SIG - Innowacyjny szpital

Nowa jakość, ulepszenie, tworzenie nowych produktów i usług, zmiany organizacyjne – jednym słowem Innowacyjność – właśnie temu tematowi zostało poświęcone spotkanie SIG, które odbyło się dnia 20.04.2017.

SIG - Innowacyjny szpital

Swoje pomysły na wdrożenie zupełnie nowych rozwiązań, zaprezentowali Mateusz Lichoń oraz Konrad Bajor.

Mateusz Lichoń w swojej prezentacji odniósł się do naszej kultury organizacyjnej, do umiejętności precyzyjnego identyfikowania i definiowania potrzeb jednostki – podkreślając, że mogą to być czynniki kluczowe w procesie wdrażania nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań. Całe spektrum barier, takich jak brak technologii czy ograniczenia finansowe, nie są jak się okazuje w tym przypadku kluczowe. Innowacyjne zamówienia publiczne -jako nowe podejście do zamawiania konkretnego oczekiwanego przez zamawianego efektu z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska, ceny eksploatacji – te aspekty zostały precyzyjnie omówione. W swojej prezentacji Mateusz Lichoń odniósł się do przykładu ZOZ Sucha Beskidzka, i działań w ramach projektu EcoQUIP podczas których ZOZ Sucha Beskidzka przeprowadził innowacyjne zamówienia dotyczące poprawy komfortu termicznego pacjentów i personelu Szpitala. W ramach projektu EcoQUIP przeszkolono zespół Szpitala z zakresu innowacyjnych zamówień przez zewnętrznych agentów zmiany. Szpital zidentyfikował swoje potrzeby które udoskonalił w efektywnej komunikacji z potencjalnymi dostawcami na rynku polskim i zagranicznym w ramach dialogu technicznego. Kończąc wszystkie etapy innowacyjnego zamówienia ZOZ Sucha Beskidzka dokonał zakupu rozwiązania, które wzbudziło ogromne zainteresowanie innych szpitali w regionie, a także zdobyło uznanie audytorów, przedstawicieli Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Europejskiej.

Co to jest proces biznesowy, w jaki sposób go zidentyfikować oraz zoptymalizować. Co daje nam pomiar efektywności procesów a także wykorzystywanie jego wyników w przebiegu zmian organizacyjnych. Te zagadnienia omawiał Konrad Bajor, zwracając uwagę, że wszelkie konwersje są niestety – najczęściej kojarzone tylko, z wdrożeniem nowych rozwiązań informatycznych. Podkreślone zostało, jak ważna jest mapa procesów i stworzenie jej, zanim jeszcze podjęte zostaną działania restrukturyzacyjne. Pomiar i mapa procesów budują obiektywny obraz jak działa dana jednostka organizacyjna, zaś implementacja systemu informatycznego, bez rzetelnej analizy procesów zwyczajnie może zwiększyć wszelkie koszty zamiast je zoptymalizować.

Na kanwie tych dwóch wystąpień wywiązała się dyskusja z udziałem dyrektorów szpitali, przedstawicieli firm oraz licznie zgromadzonych uczestników spotkania.


Spotkanie odbyło się 20.04.2017, godz. 16:00-18:00

Satori Cafe, Józefa 25, | Kraków


Spotkanie organizowane było przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego.

Logo-Małopolska-V-RGB