Aktywne i zdrowe życie

Celem grupy Aktywne i zdrowe życie jest inicjowanie działań, których zastosowanie ma na celu tworzenie lepszych warunków życiowych w kontekście problemu starzejącego się społeczeństwa. Grupa łączy w sobie potencjał naukowy z walorami uzdrowiskowymi Małopolski.

W skład grupy mogą wchodzić przedstawiciele przedsiębiorstw zajmujących się innowacyjnymi preparatami kosmetycznymi, promocją zdrowego stylu życia, profilaktyką zdrowego starzenia się, wspomaganiem funkcjonowania osób niesamodzielnych, tworzeniem urządzeń poprawiających jakość życia osób chorych i ułatwiających im mobilność.

GRUPY TEMATYCZNE SIG

SIG - AKTYWNE I ZDROWE ŻYCIE