Badania nad rozwojem leków

Celem grupy Badania nad rozwojem leków jest inicjowanie działań mających na celu opracowywanie i wytwarzanie innowacyjnych preparatów farmaceutycznych oraz związanych z nimi procesów.

Członkami tej grupy mogą być przedsiębiorcy i naukowcy zajmujący się badaniem i rozwojem technologii z zakresu chemii biologicznej, biochemii, biotechnologii; prowadzący badania na rozwojem nowych związków aktywnych i nowych zastosowań znanych leków; prowadzący badania kliniczne; wspomagający projektowanie, dozowanie i wytwarzanie leków.

GRUPY TEMATYCZNE SIG

SIG - BADANIA NAD ROZWOJEM LEKÓW