Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Badania nad rozwojem leków

Celem grupy Badania nad rozwojem leków jest inicjowanie działań mających na celu opracowywanie i wytwarzanie innowacyjnych preparatów farmaceutycznych oraz związanych z nimi procesów.

Członkami tej grupy mogą być przedsiębiorcy i naukowcy zajmujący się badaniem i rozwojem technologii z zakresu chemii biologicznej, biochemii, biotechnologii; prowadzący badania na rozwojem nowych związków aktywnych i nowych zastosowań znanych leków; prowadzący badania kliniczne; wspomagający projektowanie, dozowanie i wytwarzanie leków.

GRUPY TEMATYCZNE SIG SIG - AKTYWNE I ZDROWE ŻYCIE SIG - BADANIA NAD ROZWOJEM LEKÓW SIG - DIGITAL HEALTH & BIG DATA SIG - DIAGNOSTYKA MEDYCZNA SIG - INNOWACYJNY SZPITAL SIG - BIOGOSPODARKA

GRUPY TEMATYCZNE SIG

SIG - BADANIA NAD ROZWOJEM LEKÓW