Biogospodarka

Biogospodarka – półprodukty i produkty wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii.

BIOGOSPODARKA

Tydzień biogospodarki: Porozmawiajmy o żywności

Celem projektu ‘BLOOM: Boosting European Citizens’ Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research and Innovations’* jest budowanie świadomości i wiedzy na temat biogospodarki....

Biogospodarka w Małopolsce i Inicjatywa Awangarda – programy, projekty, działania

Działania i współpraca Regionu z IA Inicjatywa Awangarda została zapoczątkowana w listopadzie 2013 roku jako inicjatywa o charakterze politycznym, mająca na celu promowanie regionalnych inteligentnych...

Spotkanie SIG – Biogospodarka | 18.12.2017

Klaster LifeScience Kraków wraz z Gminą Krzeszowice zaprasza na otwarte spotkanie, którego celem jest przedstawienie możliwości współpracy w obszarze BIOGOSPODARKI – dziedziny o olbrzymim...

GRUPY TEMATYCZNE SIG