Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Diagnostyka medyczna

Głównym celem działania Grupy jest inicjowanie i realizowanie interdyscyplinarnych projektów innowacyjnych dotyczących rozwoju diagnostyki medycznej. Jedną z form wspierania działań Grupy są seminaria poświęcone tematyce innowacyjności w obszarze diagnostyki medycznej, w tym również prezentacje Partnerów Klastra ukierunkowane na innowacje i możliwość kooperacji.

W działaniach Grupy wykorzystywane są narzędzia i metody pracy oparte na koncepcji Open Innovation. Działania Grupy są włączane do programu imprez partneringowych jako stała ścieżka tematyczna.

GRUPY TEMATYCZNE SIG SIG - AKTYWNE I ZDROWE ŻYCIE SIG - BADANIA NAD ROZWOJEM LEKÓW SIG - DIGITAL HEALTH & BIG DATA SIG - DIAGNOSTYKA MEDYCZNA SIG - INNOWACYJNY SZPITAL SIG - BIOGOSPODARKA

GRUPY TEMATYCZNE SIG

SIG - DIAGNOSTYKA MEDYCZNA