Digital Health & Big Data

Celem grupy Digital Health & Big Data jest inicjowanie działań związanych z rozwojem technologii, procesów oraz narzędzi zbierania i przetwarzania danych w celu optymalizacji procesów leczenia i diagnostyki, jak również związanych z pozyskiwaniem, składowaniem, przesyłaniem i przetwarzaniem danych medycznych.

Do grupy należeć mogą przedsiębiorcy zajmujący się innowacyjnymi metodami diagnostycznymi; medycyną spersonalizowaną; rozwiązaniami informatycznymi służącymi gromadzeniu, analizie, transmisji danych; bioinformatyką; telemedycyną i teleopieką.

Przeczytasz w blogu

Tematy i wydarzenia