Spotkania SIG – Srebrna gospodarka | 24.11.2016 | podsumowanie

125
SIG – Srebrna gospodarka
Spotkania SIG - Srebrna gospodarka

Jednym z głównych wyzwań współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest proces starzenia się ludności. Tematyka ta jest coraz częściej poruszana w dyskusjach publicznych. Niemal codziennie docierają do nas informacje medialne  dotyczące zmian w systemie emerytalnym czy  kosztów opieki zdrowotnej osób starszych. Budowa „srebrnej gospodarki” jest zaleceniem pochodzącym z raportu „Przyszłość demograficzna Europy” wydanego przez Komisję Europejską. W krajach Unii Europejskiej stanowi ona właściwą odpowiedź na wyzwania demograficzne, przed którymi stoi współczesna Europa.

24 listopada odbyło się kolejne spotkanie SIG – poświęcone tematyce Gospodarki Senioralnej. Podczas spotkania postaraliśmy się pokazać stojące przed seniorami wyzwania oraz cele które pragną osiągnąć i staraliśmy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania.

Spotkanie rozpoczęliśmy wystąpieniem Pani Anety Widak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Podsumowaliśmy Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki, który odbywał się 18 listopada, gdzie głównym tematem bęło zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług oraz produktów dla osób starszych. Przedstawiliśmy ciekawe rozwiązania zarówno z Polski jak i zagranicy, a także możliwości ich wdrożenia w ramach współpracy samorządu terytorialnego i przedstawicieli biznesu.

Jako druga wystąpiła Pani Agnieszka Kamińska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która zaprezentowała ofertę projektu grantowego pn. Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, który obecnie jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Ponadto wysłuchaliśmy wystąpienia Pana Grzegorza Przybycienia z IBM Poland Software Lab, który opowiadał o aplikacji na smartfony „Jane AI sztucznej inteligencji przeznaczonej do promowania aktywnego stylu życia”.

W trakcie trwania prezentacji odbywała się żywa dyskusja, podczas której każdy mógł wyrazić swoją opinię, a także zadać pytania naszym prelegentom.

W spotkaniu wzięło udział 21 osób.


Spotkanie odbyło się 24.11.2016, godz. 16:00-18:00

W Kawiarni „U Pęcherza” Collegium Maius
ul. Jagiellońska 15 | Kraków


Partnerem medialnym spotkania był:
Głos senioraZdrowy senior